اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

مشاهده پاسخ

مرد فوت کرده و نام همسرش در شناسنامه ها منعکس نیست و عقد نامه هم مفقود شده و بدلیل قدیمی بودن دسترسی به مدرکی نیست ولی نام فرزندان در شناسنامه هر دو طرف وجود دارد حال زوجه میخواهد حقوق بازنشستگی زوج را دریافت کند چه باید کرد

می توانید با مراجعه به دفترخانه ازدواج والدین خود یکبرگ رونوشت سند ازدواج اخذ و جهت ثبت در شناسنامه به دفتر پیشخوان یا اداره ثبت احوال ارائه دهید.مشاهده پرسش های متداول


در صورتی که شما هم سوالی دارید میتوانید برای ما ارسال کنید تا همکاران ما پاسخ دهند .

متن سوال :


2 + 20 =
         

Power by : RAAKCMS