اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با مدیر امور شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با مدیر امور شعب بانک تجارت خراسان جنوبی


مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی با لک زائی  ، مدیر امور شعب بانک تجارت استان در خصوص اهمیت کارت هوشمند ملی  و بستر سازی برای کاربردی شدن آن ،  دیدار و گفتگو نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی ، مجتبی فاطمی ، مدیر کل ثبت احوال استان در این دیدار گفت  : تلاش برای تکمیل پروژه ی کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبی ادامه داشته و این مهم با تمام ظرفیت در حال پیگیری و اقدام است.
وی همراهی  دستگاه های اجرائی را در این مسیر با اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت که این همکاری ها موجب تسهیل در خدمت رسانی به مردم و بهره مندی آنان از این کارت مفید گردد.
فاطمی از مجموعه ی بانکی استان درخواست کرد که خدمات خود را در قبال اخذ کارت هوشمندملی و یا رسید ثبت نام آن به متقاضیان ارائه نمایند.
در این دیدار لک زائی  ،مدیر امور شعب بانک تجارت استان هم با تاکید بر اهمیت تصدیق هویت مراجعین بانکی ، بهره مندی از کارت ملی هوشمند را مهم دانست و بر همکاری لازم تاکید کرد.
گفتنی است این دیدار در محل مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی برگزار شد.
 

 

 

 

 
تعداد بازدید : 390
زمان انتشار : 1397/06/22Power by : RAAKCMS