اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

به مناسبت روز ملی ثبت احوال صورت گرفت : بازدید سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری از اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

به مناسبت روز ملی ثبت احوال صورت گرفت : بازدید سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری از اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

محمدرضا حسنی مقدم  ، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری  به همراه موسوی کیا مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی ، از مدیریت ثبت احوال شهرستان بیرجند و اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی بازدید و با پرسنل این مجموعه دیدار کردند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
تعداد بازدید : 307
زمان انتشار : 1397/10/04Power by : RAAKCMS