header

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد دختران از گنجینه اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی


جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد شهرستان بیرجند ، از گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر ثبت احوال خراسان جنوبی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی ، مجتبی فاطمی ، مدیر کل ثبت احوال استان ضمن بیان این  خبر در این جلسه افزود: گنجینه اسناد هویتی مفاخر ثبت احوال مکانی برای آشنائی نسل جوان با مشاهیر ،بزرگان و سرداران شهید استان می باشد.
وی نمایش اسناد هویتی مفاخر ، آشنائی با سیر تحول شناسنامه در ایران و همچنین دیدن برخی از اسناد و اظهار نامه های تاریخی را از جمله بخش های این برنامه عنوان کرد.
فاطمی در ادامه اشاره داشت که گسترده بودن خدمات و جایگاه مهم و حساس ثبت احوال، آشنا ساختن نسل جدید را با این مجموعه بیش از پیش ملموس ساخته و امید است که این گونه بازدید ها به رشد اطلاعات عمومی دانش آموزان از پیرامون شان کمک نماید.
همچنین در این بازدید برخی از دانش آموزان از سامانه الکترونیک خدمات هویتی ، سند هویتی خود را رویت و با بخش های مختلف این سند آشنا شدند.
گفتنی است گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر استان در محل اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی با هماهنگی قبلی قابل بازدید برای عموم می باشد.

 

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت