اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

با حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار؛ شوراي هماهنگي ثبت احوال استان خراسان جنوبي برگزار شد

با حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار؛ شوراي هماهنگي ثبت احوال استان خراسان جنوبي برگزار شد

جلسه شوراي هماهنگي ثبت احوال خراسان جنوبي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي  استاندار ، مديرکل ثبت احوال استان و ساير دستگاه هاي عضو اين شورا برگزار شد.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي، در اين جلسه ضمن اشاره به اهميت داشتن نقشه راه در مسير پيشرفت ، خواستار تدوين برنامه اي جامع و مدون در راستاي اهداف شوراي هماهنگي ثبت احوال در سال جاري شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي، دکتر ناصر خوش خبر، احصاء مسائل و مشکلات فرارو را حائز اهميت دانست و افزود: اين مشکلات بايد با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود و هم افزايي همه دستگاه ها مبتني بر کار کارشناسي حل و فصل گردد.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي، بر اطلاع رساني مناسب از خدمات ارائه شده توسط ثبت احوال به ساير دستگاه هاي اجرائي تاکيد کرد و افزود: اين امر موجب خواهد شد تادستگاه هاي اجرايي بيش از پيش از خدمات ثبت احوال استفاده نموده و از آن بهره مند شوند.
خوش خبر، ضمن تاکيد بر اهميت و جايگاه ثبت احوال، گفت: لازم است جلسات شوراي هماهنگي ثبت احوال استان در قالب تقويم زماني مشخص و با ارائه دستورکارهاي معين به منظور هم افزايي و هماهنگي بيشتر برگزار گردد.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي، ضمن تاکيد بر اجرايي شدن مصوبات شوراي هماهنگي ثبت احوال، گفت: در جلسات آتي گزارشي از مصوباتي که اجرايي شده و مصوباتي که بنا به دلايل مختلف اجرايي نشده ارائه گردد تا ضمن ريشه يابي دلايل عدم اجرا ، نسبت به اجرايي کردن آنها پيگيري هاي لازم صورت گيرد.
خوش خبر ، با تاکيد بر تدوين برنامه اجرايي سال 98 ثبت احوال استان، گفت: لازم است برنامه اجرايي سال 98 ثبت احوال استان تدوين شده و بر اساس زمان و مقتضياتي که در طول سال وجود دارد زمينه اجرايي آنها فراهم گردد.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي، با بيان اينکه بايد از تمامي امکانات و ظرفيت هاي موجود براي حل مشکلات در حوزه ثبت احوال استفاده شود، افزود: تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد ثبت احوال را در رسيدن به اهداف از قبل مشخص شده ياري رسانند.
خوش خبر، فعال سازي و بروز رساني سامانه جامع ثبت احوال را مورد تاکيد قرار داد و يادآورشد: دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه کمک کنند تا اين سامانه بتواند به فعاليت خود ادامه دهد.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي، برگزاري کارگاه هاي آموزشي را مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: برگزاري کارگاه هاي آموزشي در حوزه هاي تخصصي به منظور تقويت سامانه هاي اطلاع رساني در حوزه ثبت احوال بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
خوش خبر، با اشاره به نامگذاري اسامي در استان و کشور ، گفت: با توجه به سابقه فرهنگي و مذهبي استان نامگذاري اسامي منطبق بر سياست هاي فرهنگي ثبت احوال کشور است که جاي بسي خوشحالي است و مي بايست اين فرهنگ تقويت و نهادينه شود.
 

   
تعداد بازدید : 336
زمان انتشار : 1398/03/18Power by : RAAKCMS