header

با حضور معاون امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد : کارگاه آموزشی - توجیهی مدیران فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت


با حضور معاون امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان، کارگاه آموزشی -  توجیهی مدیران فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در این نشست، علی موحدی خواه معاون امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان با تاکید بر اهمیت درج صحیح اطلاعات هم استانی ها، خواستار توجه بیشتر به این مهم شد.
وی همچنین رعایت حقوق شهروندی و تسریع در روند خدمت رسانی به مردم در عین رعایت دستورالعمل های مربوطه را مهم برشمرد .
در ادامه این کارگاه، موارد آموزشی در حوزه های مرتبط توسط کارشناسان اداره کل ثبت احوال استان به مدیران فنی دفاتر پیشخوان دولت ارائه شد.
گفتنی است این نشست در محل سالن جلسات اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی برپا شد.
 

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت