header

اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

با حضور کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی صورت گرفت : اخذ درخواست کارت هوشمند ملی از مددجویان مراکز توانبخشی شهریار و مهدیس بیرجند


با حضور ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی، از بیش از 50 مددجوی مراکز توانبخشی شهریار و مهدیس شهرستان بیرجند اخذ درخواست شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی، علیرضا مهرآورمدیر کل ثبت احوال استان ضمن بیان این خبر افزود: تلاش در مسیر خدمت رسانی به مردم از اهمیت بالای برخوردار بوده و این مهم در رابطه با جامعه ی مددجو و کم توان اولویت بیشتری دارد.
مدیر کل ثبت احوال  خراسان جنوبی همچنین ابرازداشت ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی به منظور تکریم بیش از پیش مردم و رعایت حقوق شهروندی راه اندازی شده و در صورت نیاز با هماهنگی بخش های مختلف آمادگی حضور و اخذ درخواست کارت هوشمند ملی با حداقل هزینه را دارد.
مهرآور اظهار داشت که در این حضور ایستگاه سیار، به مددجویان اعصاب و روان خدمت کارت هوشمند ملی ارائه گردید.
گفتنی است بیش از 93 درصد از واجدین شرایط در خراسان جنوبی برای کارت هوشمند ملی خود ثبت نام کرده اند.

  

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت