header

با استقرار میز خدمت ثبت احوال شهرستان زیرکوه صورت گرفت : ارائه خدمات ثبت احوال به قریب به 150 نفر از متقاضیان روستای شیرگ بخش زهان


با حضور میز خدمت ثبت احوال شهرستان زیرکوه، به قریب به 150 نفر از اهالی روستای شیرگ بخش زهان خدمات هویتی ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی، علیرضا مهرآورمدیر کل ثبت احوال استان ضمن بیان این خبر افزود: حضور میز خدمت ثبت احوال استان در مناطق کم برخوردار از راهبرد های اساسی در راستای حقوق شهروندی بوده که این طرح در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.
مدیر کل ثبت احوال  خراسان جنوبی همچنین ابرازداشت با هماهنگی بخشداری و فرمانداری های سطح استان مجموعه ثبت احوال خراسان جنوبی این آمادگی را دارد که جهت ارائه خدمات هویتی نظیر اخذ درخواست شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند ملی در اقصی نقاط استان حضور پیدا نماید.
مهرآور اظهار داشت که ارائه خدمات در محل سکونت متقاضیان موجب کاهش چشمگیر هزینه ها و مخاطرات جاده ای در تردد شده و ماحصل آن کسب رضایتمندی بیش از پیش مردم از خدمات دولتی می گردد.
گفتنی است تاکنون قریب به 26 هزار جلد شناسنامه مکانیزه در شهرستان زیرکوه صادر شده است.


 

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت