اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

نگاه های فراسازمانی در دستگاه هاي اجرايي بايد تقويت شود

نگاه های فراسازمانی در دستگاه هاي اجرايي بايد تقويت شود

مدیرکل روابط عمومی استانداري خراسان جنوبي که ظهر امروز در دومين جلسه كميته ارزيابي هسته راهبردي مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان سخن مي گفت ضمن تاكيد بر ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان، گفت: نگاه هاي فراسازماني در دستگاه هاي اجرايي بايد تقويت شده و با اين نگاه ، ارزيابي دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد.
 عباسعلي بهاري، به فعاليت هاي گسترده روابط عمومي ها در دستگاه هاي اجرايي اشاره کرد و ادامه داد: در ارزيابي هايي كه صورت مي گيرد بايد همه جوانب و زمينه هاي كاري و اداري در روابط عمومي ها مورد توجه قرار گيرد تا بتوان به صورت همه جانبه اين ارزيابي ها را صورت داد.
مدیرکل روابط عمومی استانداري خراسان جنوبي، اعضاي کميته ارزيابي هسته راهبردي مديران روابط عمومي را نماينده كليه دستگاه هاي اجرايي دانست و تصريح كرد: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا مديران دستگاه هاي اجرايي و مديران روابط عمومي به سمت واگذاري برخي از امور به بخش خصوصي و شركت هاي صاحب صلاحيت در اين زمينه حركت كنند.
بهاری، تحلیل محتوا را از ديگر وظايف مهم روابط عمومي ها برشمرد وخاطر نشان ساخت: روابط عمومي ها بايد به عنوان يک سيستم يکپارچه و واحد كاري به انجام امور و وظايف پرداخته و نقايص و كاستي هاي خود را پوشش دهند.
وی اغناء مخاطب را مورد تاکید ويژه قرار داد و افزود: از ديگر اموري که بايد به طور جد مورد توجه قرار گيرد توجه به مخاطبين و اغناء آنان و پاسخگويي به نيازهاي شان است.
مدیرکل ثبت احوال استان، نیز در اين جلسه ، با بيان اينکه ارزيابي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان موجب ايجاد انگيزه و تحرك در دستگاه هاي اجرايي خواهد شد ، افزود: اين امر موجب خواهد شد تا دستگاه هايي كه احساس ضعف مي كنند خود را به سطح دستگاه هاي برتر برسانند.
علی پورحسین، ادامه داد: روابط عمومي ها بايد صادقانه و دقيق نسبت به اطلاع رساني خدمات خود به مردم اقدام کنند.
وی تقویت اعتماد عمومي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: پاسخگويي به موقع و دقيق به مراجعين مي تواند يکي از مهمترين پايه هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان قرار گيرد.
مسئول کمیته ارزیابي هسته راهبردي مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان، نيز در اين جلسه ضمن تاکيد بر مصوبات اولين جلسه كميته ارزيابي هسته راهبردي گفت: از ۶ مصوبه جلسه اول اين كميته ۵ مصوبه آن اجرايي شده و يك مصوبه نيز در دست اجرا است.
احمددرمحمدی مقدم، ضمن تاکیدبر انعکاس خدمات و اقدامات دولت تدبير و اميد در سطح دستگاه هاي اجرايي استان گفت: بايد تلاش كنيم تا از طريق ارزيابي هايي كه صورت مي گيرد فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي استان شتاب گرفته و شاهد پويايي قابل توجهي در دستگاه هاي اجرايي باشيم.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیماتي که در اين کميته اتخاذ شد دستگاه هاي اجراي استان در قالب ۹ دسته و بر اساس ۷ شاخص ، فعاليت هاي انتشاراتي، فعاليت هاي پژوهشي ، تحقيقي و افكارسنجي، فعاليت هاي تبليغاتي و نمايشگاهي و سمعي و بصري، فعاليت هاي ارتباطات رسانه اي(تور رسانه اي،نشست هاي مطبوعاتي ،حضور مديران در شبكه هاي استاني و محلي) ، فعاليت هاي ارتباطات مردمي(برون سازماني و درون سازماني)، فعاليت هاي مربوط به روابط عمومي الكترونيك و چگونگي استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي مثل سايت ـ ايميل ـ SMS ـ وبلاگ و فعاليت در شبكه هاي اجتماعي و واگذري امور به بخش خصوصي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

 

   

گفتنی است در حاشیه این نشست، دیداری بین مدیرکل روابط عمومی استانداری و مدیرکل ثبت احوال استان صورت پذیرفت.
تعداد بازدید : 3236
زمان انتشار : 1396/04/17Power by : RAAKCMS