اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.

دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و پست استان با مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی

دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و پست استان با مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی

مدیران کل راه و شهرسازی و پست استان با مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی دیدار نمودند.
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خراسان جنوبی، این دیدار های جداگانه به منظور تعامل هرچه بیشتر در راستای بهبود روند امور صورت پذیرفت.
همچنین دردیدار با مدیر کل راه و شهرسازی استان پروژه های مرتبط و ساختمان های اداری بشرویه و سرایان مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت  و مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز قول مساعد برای همکاری فی ما بین در این پروژه ها را داد.
بر اساس این گزارش، در دیدار با مدیر کل پست استان نیز تسریع در روند اخذ درخواست کارت ملی هوشمند و سایر امور مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است دیدار ها در دفتر کار مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی انجام پذیرفت.
تعداد بازدید : 567
زمان انتشار : 1396/06/28Power by : RAAKCMS