اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
یکصد سال تلاش، مدیریت هوشمند هویت ایرانیان----فرارسیدن هفته ثبت احوال گرامی باد

بازدید مدیر کل ثبت احوال استان از ادارات بشرویه ، سرایان وفردوس

بازدید مدیر کل ثبت احوال استان از ادارات بشرویه ، سرایان وفردوس

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی به اتفاق معاونین این اداره کل از ادارات بشرویه، سرایان و فردوس بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خراسان جنوبی، مدیر کل و هیات همراه از نزدیک روند امور را مورد بررسی قرار داده و با مراجعین این ادارات نیز به صورت چهره به چهره دیدار کردند.
بر اساس این گزارش مدیر کل ثبت احوال استان ضمن تاکید بر رفع موانع موجود، تکریم مناسب ارباب رجوع را از اساسی ترین محور های کار ثبت احوال خراسان جنوبی دانست.
  گفتنی است در حاشیه این سفر مدیر کل ثبت احوال استان با فرماندار شهرستان بشرویه دیدار و در مورد ساختمان نیمه تمام ثبت احوال بشرویه بحث و بررسی نمودند.

    

   
تعداد بازدید : 800
زمان انتشار : 1396/07/03Power by : RAAKCMS