اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک

دیدار های مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی

دیدار های مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی

 

            مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی در نشست هایی جداگانه با فرماندهی انتظامی استان ،نماینده مردم شریف نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل اموزش و پرورش استان دیدار و در خصوص مسائل مشترک تبادل نظر نمودند.
تعداد بازدید : 225
زمان انتشار : 1396/07/20Power by : RAAKCMS