اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.

باحضور مدیران و کاربران فنی دفاتر پیشخوان سطح استان برگزار شد : دوره آموزشی آشنائی با قوانین ،دستورالعمل ها و فرآیند های مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

باحضور مدیران و کاربران فنی دفاتر پیشخوان سطح استان برگزار شد : دوره آموزشی آشنائی با قوانین ،دستورالعمل ها و فرآیند های مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت


به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خراسان جنوبی ، این دوره در راستای ارتقاءسطح دانش کاربران و مدیران فنی  دفاتر پیشخوان دولت   سطح استان در خصوص قوانین  و مقررات ثبت احوال برپا گردید.
همچنین در این دوره آموزشی فراگیران ،20 ساعت آموزشی را طی کرده و به افرادی که حد نصاب قبولی را کسب نمایند ، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

گفتنی است علی موحدی خواه و زهرا قاسمی تنگل علیا از پرسنل ثبت احوال خراسان جنوبی تدریس این دوره آموزشی را به عهده داشته اند.

 

 

                                                                                                                                                          
تعداد بازدید : 708
زمان انتشار : 1396/07/20Power by : RAAKCMS