اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در زمینه صدور کارت هوشمند ملی در سطح کشور

کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در زمینه صدور کارت هوشمند ملی در سطح کشور

با اعلام معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور،  اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی،حائز رتبه برتر در سطح ادارات ثبت احوال ،  در زمینه پوشش بیشتر جامعه هدف در خصوص کارت هوشمند ملی شد.

 

 

 
تعداد بازدید : 255
زمان انتشار : 1396/12/24Power by : RAAKCMS