اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

در راستای تعامل سازنده صورت گرفت : دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی

در راستای تعامل سازنده صورت گرفت : دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبیمدیر کل ثبت احوال استان با احسان افسر ، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی ، مجتبی فاطمی مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی در این دیدار گفت : کشور ایران و منطقه خراسان جنوبی در سالهای اخیر میزبان مهاجرین خارجی متعدد بوده که لازم است با برنامه ریزی صحیح ،پیامد های این ورود ها سنجیده وکنترل شود.
فاطمی با اشاره به اهمیت امنیت اطلاعات هویتی ایرانیان  ، گفت: استفاده ی مناسب از بستر کارت هوشمند ملی می تواند تا حدود بسیار زیادی از اقداماتی نظیر جعل اسناد جلوگیری نموده و مجموعه ثبت احوال کشور نیز به این مهم اهتمام ویژه دارد.
همچنین در ادامه افسر ، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی ، ضمن بیان آمار اجمالی از اتباع استان ، برای همکاری بیش از پیش با مجموعه ثبت احوال استان اعلام آمادگی کرد.
گفتنی است این دیدار در محل دفتر کار مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی برگزار شد.
 
تعداد بازدید : 646
زمان انتشار : 1397/01/27Power by : RAAKCMS