اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی آمار فراوانی نام های مبارک حسین ،ابوالفضل و سجاد را اعلام کرد

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی آمار فراوانی نام های مبارک حسین ،ابوالفضل و سجاد را اعلام کرد


به گفته ی مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی ، تاکنون 68551 نفر به نام و القاب مبارک حسین ،22664 نفر به  نام و القاب ابوالفضل و 3839 نفر نیز به نام و القاب سجاد در استان نامگذاری شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی ، مجتبی فاطمی مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه افزود : از ابتدای سال جاری نیز بیش از 90 نفر از اسامی یاد شده برای فرزندان خود  دراستان استفاده نموده اند.
مدیرکل ثبت احوال استان  با اشاره اهمیت فرهنگ نام و نام گزینی  ، گفت: استان خراسان جنوبی در انتخاب نام های مذهبی جزو استانهای پیشگام بوده و در سال گذشته نیز نام زیبای ابوالفضل در گروه پسران دارای بیشترین فراوانی نام بوده است.
گفتنی است در سال 1396 نیز قریب به 1500 نفر نام و القاب فوق را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند.
 
تعداد بازدید : 194
زمان انتشار : 1397/01/30Power by : RAAKCMS