اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است. ن

تقدير استاندار خراسان جنوبي از عملکرد اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبي در خصوص کارت هوشمند ملي

تقدير استاندار خراسان جنوبي از عملکرد اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبي در خصوص کارت هوشمند ملي

دکتر مروج الشريعه استاندار خراسان جنوبي از عملکرد اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبي که منجر به کسب رتبه ي برتر کشور در خصوص کارت هوشمند ملي شد قدرداني نمود.

 

 

 

 

 




تعداد بازدید : 293
زمان انتشار : 1397/02/10



Power by : RAAKCMS