اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

دیدار مستقیم مدیر کل با مراجعین در ادارات ثبت احوال شهرستان های بشرویه،فردوس،سرایان

دیدار مستقیم مدیر کل با مراجعین در ادارات ثبت احوال شهرستان های بشرویه،فردوس،سرایان


مدیر کل ثبت احوال استان ازادارات ثبت احوال شهرستان های بشرویه،فردوس،سرایان بازدید و از نزدیک با مراجعین آنها دیدار و گفتگو نمود.
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خراسان جنوبی ، مجتبی فاطمی مدیر کل ثبت احوال استان در حاشیه این دیدار ها ، بیان داشت: حضور مسئولین در میان آحاد مردم موجب دلگرمی و تقویت روحیه ی امید و نشاط اجتماعی در آنها می گردد.
وی همچنین عنوان کردکه; کسب رضایت مراجعین  و ارائه خدمت در کوتاهترین زمان ممکن از اصول اساسی در مجموعه ی ثبت احوال خراسان جنوبی بوده و پرسنل این اداره کل تمامی سعی خود را در این راه  معطوف نموده اند.
مدیر کل ثبت احوال  استان همچنین ابرازداشت در  بازرسی های به عمل آمده از ادارات تابعه ، رعایت حقوق شهروندی مورد تاکید ویژه قرار داشته و همواره مورد رصد قرار می گیرد.

فاطمی ، از ثبت احوال به عنوان یکی از دستگاه های پرمراجعه کننده در کشور یاد کرد و گفت علی رغم این موضوع ، نارضایتی از این مجموعه به میزان حداقل ممکن بوده و تلاش در مسیر کسب رضایت مردم همچنان ادامه دارد.

گفتنی است در این دیدار ها ، مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی از نزدیک ضمن دیدار با مراجعین ، روند خدمت رسانی به مردم را در ادارات ثبت احوال شهرستان های ،بشرویه ،فردوس و سرایان مورد بررسی قرار داد.
شایان ذکر است در سفر به این شهرستان ها ، معاونین امور اسناد هویتی و پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی نیز مدیر کل را همراهی کردند .
 

 

 

 

      

 

       

 

        

 
تعداد بازدید : 494
زمان انتشار : 1397/06/13Power by : RAAKCMS