وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979

 

شناسنامه خدمت تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 قانون مدنی
 

 

 

  • نوع خدمت : G2C
  • محل ارائه خدمت : ادارات ثبت احوال
  • نحوه درخواست خدمت و ارائه خدمت به صورت حضوری با مراجعه به ادارات ثبت احوال می باشد.
  • متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 1ساعت
  • ساعات ارائه خدمت :وقت اداری
  • تعداد بار مراجعه حضوری :2 بار (یکبار اعلام درخواست و بار دوم دریافت خدمت)
  • هزینه ارائه خدمت: طبق تعرفه جاری

مشمول اتباع خارجی است که برابر قوانین و مقررات جاری کسب تابعیت ایران می کنند

 

نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 :

متقاضی می

مدارک مورد نیاز :

1 - سند کسب تابعیت ایران صادره از طرف امور خارجه  

2 - عکس متقاضی

 3-  کلاسه آثار انگشتان
 

    فرایندهای انجام کار  :

    1- ارائه اصل سند تحصیل تابعیت ایران
    2- ارائه کلاسمان آثار انگشتان
    3- تنظیم سند هویتی
    4- صدور شناسنامه
 

تعاریف و مفاهیم  :

سند : سجلی .سندسجلی سندی رسمی است که ولادت هرفرددرآن ثبت وبراساس آن شناسنامه صادرمی گردد.

شناسنامه : شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی می باشد.

 

مراحل خدمت
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، تنظیم سند هویتی، صدور شناسنامه

 

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :9529
تاریخ انتشار صفحه : 1397/03/20