وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی)

 

شناسنامه خدمت صدور شناسنامه( تعویض و المثنی)

  • نوع خدمت : G2C
  • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حداکثر 15 روز
  • ساعات  ارائه خدمت : وقت اداری
  • تعداد بار مراجعه حضوری : حداکثر 2 بار
  • نحوه ی تحویل درخواست : حضوری

 

تعویض شناسنامه

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

۱- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

۲- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.

۳- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .

۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس .

۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام 

افراد زیر می توانند جهت درخواست تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

4 - مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

5 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

 

 تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل :

1 ) اصل شناسنامه.

2 ) سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا ) 

3 )فیش بانکی مطابق تعرفه جاری

4 ) چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است.

5 ) چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

6 )  کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به  احراز هویت صاحب شناسنامه و تآیید هویت درظهر عکسهای دارند شناسنامه اقدام نمایند.    

 ‏نحوه مراجعه  :

برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور و دفاتر پیشخوان خدمات دولت آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .     ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

 توصیه های ضروری :

1 -  از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده .

2 -  آنرا  بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .

3 -  شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود . 

4 - از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید.

        5 - ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است. 

      فرم درخواست تعویض شناسنامه

 

 

صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد :

1 - مفقود شدن شناسنامه

2 - از بین رفتن شناسنامه ناشی از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی 

 

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور یا دفاتر پیشخوان مجاز خدمات دولت ، نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4 - مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود .

5 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز گردیده باشد .

 

مدارک مورد نیاز :    

1 - دریافت فرم گزارش مفقودی شناسنامه .

2 - تکمیل فرم مذکور .

3 -یک  قطعه عکس 3در4 رنگی، زمینه روشن و تمام رخ جدید(در صورت ارائه درخواست در دفاتر پیشخوان دوقطعه عکس) .

4 - اصل مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت  گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

 ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد .  چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

5 -  در صورت تأهل ارائه اصل مدارک مربوط به ازدواج ، شناسنامه فرزندان و یا طلاق که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .

6-اصل شناسنامه همسر و فرزندان وی

7 - ارئه فیش واریزی

8- ارائه آدرس محل سکونت و کدپستی

توجه :چنانچه برای بار دوم و به بعد  شناسنامه مفقود شده باشد مبلغ واریزی متفاوت خواهد بود.

 

‏نحوه مراجعه :

برای صدور شناسنامه المثنی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند ضمنا" تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

 

توصیه های ضروری :

1 - شناسنامه سند هویت شماست ، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید .

2 - مشخصات شناسنامه ای خود را بخاطر بسپارید تا درموقع ضرورت دسترسی به سوابق سجلی شما آسانتر باشد .

3 - هرگونه تغییر و تحریف در شنــاسنامه یا سوء استفاده از آن جـرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد .

4 - بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5 - صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .

6 - درج هرگونه مهر ، نشانه ، نوشتار در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق  نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات ممنوع و متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

7 - ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است .

    گزارش مفقودی شناسنامه

                  فلوچارت و فرایندهای صدور شناسنامه المثنی

 

 

مراحل خدمت صدور شناسنامه (تعویض و المثنی)
 
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، تطابق با پایگاه اطلاعات ثبت احوال، چاپ شناسنامه، کنترل شناسنامه صادره، ثبت دردفتر و گرفتن شناسنامه

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :15113
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12