اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       اداره ثبت احوال فردوس
  
آدرس:  فردوس - بلوار جمهوری اسلامی 
 کدپستی: 9771883789
تلفنهای تماس:  056432725302 - 05632724303
شماره نمابر: 05632725302
آدرس وب سایت :  http://ferdows.skocr.ir  
 نام و نام خانوادگی رئیس اداره: علیرضا عابدین زاده


تعداد بازدید این صفحه :8743
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS