اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       گالری تصاویر


تعداد بازدید این صفحه :11392
تاریخ انتشار صفحه : 1395/03/10


Power by : RAAKCMS