اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       گالری تصاویر


تعداد بازدید این صفحه :12484
تاریخ انتشار صفحه : 1395/03/10

Power by : RAAKCMS