header

پروژه های دردست اقدام

 

راه اندازی اتوماسیون اداری در نمایندگی های ثبت احوال

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1394
پایـــان پروژه : 

 

بهسازی ساختمان اداره کل ثبت احوال استان در سایت اداری

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

احداث و تکمیل ساختمان اداره  ثبت احوال بشرویه

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : بهمن 1388
پایـــان پروژه :

احداث و تکمیل ساختمان اداره  ثبت احوال سرایان

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1387
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال بیرجند

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : مهر 1390- مرحله بعدی 1394
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال فردوس

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : مهر 1390
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال قاین

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : آبان 1390
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال زیرکوه

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال نهبندان

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی ایستگاههای کاری کارت هوشمند ملی

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1393
پایـــان پروژه :

  


تعداد بازدید این صفحه :14922
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت