اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       پروژه های دردست اقدام

 

راه اندازی اتوماسیون اداری در نمایندگی های ثبت احوال

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1394
پایـــان پروژه : 

 

بهسازی ساختمان اداره کل ثبت احوال استان در سایت اداری

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

احداث و تکمیل ساختمان اداره  ثبت احوال بشرویه

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : بهمن 1388
پایـــان پروژه :

احداث و تکمیل ساختمان اداره  ثبت احوال سرایان

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1387
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال بیرجند

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : مهر 1390- مرحله بعدی 1394
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال فردوس

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : مهر 1390
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال قاین

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : آبان 1390
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال زیرکوه

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال نهبندان

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی ایستگاههای کاری کارت هوشمند ملی

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1393
پایـــان پروژه :

  


تعداد بازدید این صفحه :7183
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS