header

خدمت هوشمند، شفافیت، کارآمدی یکصد ویکمین سالروز بنیان گذاری ثبت احوال کشور گرامی باد.

طلاقهای ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه(فاصله سنی زوجین در زمان طلاق)

طلاق ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه

 

 


سال 1397


سال 1396

نه ماهه 1396

سه ماهه 1396

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1395

نه ماهه 1395

شش ماهه 1395

سه ماهه 1395

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1394

نه ماهه 1394

شش ماهه 1394

سه ماهه 1394

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1393

نه ماهه 1393

شش ماهه 1393

سه ماهه 1393

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1392

نه ماهه 1392

شش ماهه 1392

سه ماهه 1392

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1391

نه ماهه 1391

شش ماهه 1391

سه ماهه 1391

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1390

نه ماهه 1390

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت