اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان

 

چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.


جهت مشاهده تعرفه های جدید به قسمت "تعرفه خدمات" مراجعه کنید.
 

تعداد بازدید این صفحه :4963
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS