اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.
صفحه اول       مدیریت ثبت احوال طبس

آدرس:  طبس- بلوار شهیدبهشتی جنوبی 
 کدپستی: 9791875938
تلفنهای تماس: 05632823192
شماره نمابر: 056328332001
آدرس وب سایت :  http://tabas.skocr.ir  
 نام و نام خانوادگی مدیریت : 
حسین بخشائی


تعداد بازدید این صفحه :5740
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS