اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       اداره ثبت احوال دستگردان

آدرس:  شهر عشق آباد- اداره ثبت احوال دستگردان 
 کدپستی: 
تلفنهای تماس:  05632852299
شماره نمابر:  05632852299
آدرس وب سایت :  http://dastgerdan.skocr.ir  
 نام و نام خانوادگی رئیس اداره: علی توکلیان


تعداد بازدید این صفحه :4678
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS