اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی (مراجعه کنندگان)

به استناد تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 1127128- 28/12/1395 مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری به شرح زیر اعلام می گردد :

1.      حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

2.      حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

3.      حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ، فرایندها و تصمیمات اداری

4.      حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

5.      حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

6.       حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

7.      حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری

8.      حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

9.      حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

10.  حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

 

اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی


تعداد بازدید این صفحه :3296
تاریخ انتشار صفحه : 1396/12/26

Power by : RAAKCMS