اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

شناسنامه خدمت صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

    درخواست رونوشت سند ازدواج و طلاق

1-  حضور هریک از زوجین، وکیل ایشان و درصورت فوت زوجین حضور وراث یا وکیل ورثه

2-  ارائه درخواست در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

3-  پرداخت هزینه های مربوطه طبق تعرفه جاری

-          مدارک مورد نیاز:

1-  مدارک هویتی صاحب سند و مراجعه کننده (درخواست کننده)

2-  وکالتنامه درخصوص دریافت رونوشت سند یا مراجعه به اداره ثبت احوال

3-  شناسنامه زوجین یا تصویر آن یا هر مدرکی که نشانگر اطلاعات سند درخواستی باشد.


تعداد بازدید این صفحه :7630
تاریخ انتشار صفحه : 1398/02/12

Power by : RAAKCMS