header

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

شناسنامه خدمت صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

    درخواست رونوشت سند ازدواج و طلاق

1-  حضور هریک از زوجین، وکیل ایشان و درصورت فوت زوجین حضور وراث یا وکیل ورثه

2-  ارائه درخواست در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

3-  پرداخت هزینه های مربوطه طبق تعرفه جاری

-          مدارک مورد نیاز:

1-  مدارک هویتی صاحب سند و مراجعه کننده (درخواست کننده)

2-  وکالتنامه درخصوص دریافت رونوشت سند یا مراجعه به اداره ثبت احوال

3-  شناسنامه زوجین یا تصویر آن یا هر مدرکی که نشانگر اطلاعات سند درخواستی باشد.


تعداد بازدید این صفحه :8580
تاریخ انتشار صفحه : 1398/02/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت