اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
یکصد سال تلاش، مدیریت هوشمند هویت ایرانیان----فرارسیدن هفته ثبت احوال گرامی باد
صفحه اول       معرفی مدیر

 

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی:  مجتبی فاطمی
 
سوابق تحصیلی 
...
 
 
سوابق شغلی 
...
 
تألیفات 

 


تعداد بازدید این صفحه :16105
تاریخ انتشار صفحه : 1390/12/29

Power by : RAAKCMS