اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       ثبت ولادت و نحوه صدور شناسنامه نوزاد

ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید بنماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور بمأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود .

 

‏هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذشناسنامه نوزاد اقدام نمایند 

1 - پدر 

2 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه

3 - مادر در صورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد ــ در صورتی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد،حضور والدین ضروری است.

4 - وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط .

5 -متصدی یا نماینده ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6 -صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

  

مدارک مورد نیاز :

1 - اصل شناسنامه پدر و مادر.

2 - گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا مامای رسمی.

3 - پرداخت تعرفه جاری

4 - حضور یکی از والدین یا جد پدری و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.

 

نامگذاری :

1 - انتخاب نام نوزاد به عهده اعلام کننده است.

2 - برای نامگذاری ، یک نام ساده و یا مرکب که عرفا" یک نام محسوب می شود قابل انتخاب است.

3 - انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

4 - انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

5 - ذکر سیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است.

نحوه مراجعه و دریافت شناسنامه :

جهت اخذ شناسنامه نوزاد کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم و مراجعه، سند سجلی تنظیم و شناسنامه نوزاد در همان روز صادر و تحویل میگردد.

مدت زمان انجام کار :

مدت زمان انجام کار 45 دقیقه و تعدادفعالیتها 21 مورد می باشد.

توصیه های ضروری :

1 - واقعه ولادت در ظرف مهلت مقرر (15 روز از تاریخ تولد) به ادارات ثبت احوال اعلام گردد.

2 - از آنجائیکه پس از صدور شناسنامه تغییر نام به سادگی امکان پذیر نیست مناسب است در هنگام نامگذاری تمامی جوانب امر بویژه رعایت فرهنگ اسلامی ، ایرانی، و شخصیت آینده طفل خود را مد نظر قرار دهید.  

3 - صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات اطمینان حاصل نمایید. 

4 - بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.

5 - صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید.

6 - درج هرگونه مهر ، نشانه و نوشتار در شناسنامه های نوزاد ( نمونه جدید ) اکیدا" ممنوع است.

7 - دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.

8 - ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.

برای اطفال زیر می توان شناسنامه صادر نمود :

1 - اطفالی که پدر آنها ایرانی باشد.

2 - اطفالی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده اند متولد شود.

تعاریف و مفاهیم  :

سند : سجلی .سندسجلی سندی رسمی است که ولادت هرفرددرآن ثبت وبراساس آن شناسنامه صادرمی گردد.

شناسنامه : شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی می باشد

 فلوچارت و فرایندهای ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

 

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :15906
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS