اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       تعویض شناسنامه در قبال ارایه شناسنامه

تعویض شناسنامه

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

۱- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

۲- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.

۳- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .

۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس .

۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام 

افراد زیر می توانند جهت درخواست تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

4 - مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

5 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

 

 تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل :

1 ) اصل شناسنامه.

2 ) سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا ) 

3 )فیش بانکی مطابق تعرفه جاری

4 ) چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است.

5 ) چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

6 )  کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به  احراز هویت صاحب شناسنامه و تآیید هویت درظهر عکسهای دارند شناسنامه اقدام نمایند.    

 ‏نحوه مراجعه  :

برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور و دفاتر پیشخوان خدمات دولت آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .     ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

 توصیه های ضروری :

1 -  از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده .

2 -  آنرا  بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .

3 -  شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود . 

4 - از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید.

        5 - ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است. 

      فرم درخواست تعویض شناسنامه

 

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :13406
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS