اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       اداره ثبت احوال درمیان
آدرس:  اسدیه- خیابان امداد
 کدپستی: 9744143717
تلفنهای تماس: 05632123428
شماره نمابر: 05632123428
آدرس وب سایت : http://darmian.skocr.ir
نام و نام خانوادگی رئیس اداره:  محمد حسن محمد زاده

 اداره ثبت احوال درمیان زیر مجموعه اداره ثبت احوال بیرجند بوده که در سال 1369 مستقل گردیده است. اولین سند سجلی و شناسنامه درمیان در تاریخ 3/4/1308 هجری شمسی به شماره یک و به نام احمد علی بیک مسینایی با تاریخ تولد 13/10/1268 صادر شد. 

جاذبه های طبیعی :

·     منطقه ی شکار ممنوع درمیان  

·     آب گرم

·     درخت دوشنگان 

جاذبه های فرهنگی :

·     آسبادهای طبس مسینا

جاذبه های مذهبی :

·     مزار سلطان ابراهیم رضا

·     مسجد هندوالان

جاذبه های تاریخی :

·     قلعه ی فورگ

·     قلعه ی حسن صباح

·     قلعه ی طبس مسینا

·     قلعه ی مسک و قلعه ی درخش


تعداد بازدید این صفحه :6940
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS