اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       اداره ثبت احوال سربیشه

 آدرس:  سربیشه - خیابان شهید مصطفی خمینی جنب بانک ملی
 کدپستی: 9741634834
تلفنهای تماس: 05632664165 - 05632664166
شماره نمابر: 05632664161
آدرس وب سایت : http://sarbishe.skocr.ir
نام و نام خانوادگی رئیس اداره:  حمیدرضا زجاجی

اولین سند سجلی و شناسنامه در سربیشه در تاریخ 3/3/1383 هجری شمسی به نام محبوبه محمدی صادر شد.


جاذبه های طبیعی :

·     غار چهل دختر و چهل چاه غار چنشت

جاذبه های فرهنگی :

·     بافت سنتی روستای ماخونیک ، روستای چنشت

جاذبه های مذهبی :

·     مزار بی بی زینب خاتون  ( س )

·     مسجد پخت و مسجد گنجی

·     مسجد چهارده معصوم

·     مزار سید حامد علوی

جاذبه های تاریخی :

·     قلعه های سربیشه و مود

        ·     خانه ی یاوری


تعداد بازدید این صفحه :3607
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS