وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

مدیر کل ثبت احوال استان عنوان کرد : بیشترین نام های انتخاب شده در خراسان جنوبی

مدیر کل ثبت احوال استان عنوان کرد : بیشترین نام های انتخاب شده در خراسان جنوبی


مدیر کل ثبت احوال استان به بیان ده نام دارای بیشترین فراوانی در گروه پسران و دختران و ارائه آخرین آمار ولادت در خراسان جنوبی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خراسان جنوبی، علیرضا مهرآور مدیر کل ثبت احوال استان ضمن بیان این خبر افزود:نام های ابوالفضل، امیرعلی، امیرحسین، حسین، علی، محمد، محمدحسین، محمدطاها، امیرعباس ومحمد مهدی در گروه پسران دارای بیشترین فراوانی نام در یازده ماهه نخست سال جاری بوده اند.
همچنین در این مدت نام های فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، حلما، زهرا، یسنا، ریحانه، نازنین زهرا، مرسانا وحسنا نیز در گروه دختران بیشترین فراوانی نام را به خود اختصاص داده اند.
وی در ادامه به آمار ولادت در خراسان جنوبی اشاره داشت و ابراز کرد که در یازده ماهه نخست سال جاری 14302 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد 7292 مورد آن پسر و 7010 مورد آنان نیز دختر بوده اند.

گفتنی است در مدت یاد شده،  ولادت در خراسان جنوبی با کاهش بیش از 8 درصدی مواجه بوده است.
 

آدرس صفحه :