وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

نامگذاری 44 نوزاد به نام امام هادی(ع) در خراسان جنوبی

نامگذاری 44 نوزاد به نام امام هادی(ع) در خراسان جنوبی44 نوزاد متولد شده در خراسان جنوبی از آغاز امسال به نام امام هادی(ع) و مشتقات این نام نامگذاری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در 4 ماه گذشته 17 نوزاد به نام هادی، 26 نوزاد محمدهادی و یک نوزاد به نام امیرهادی نامگذاری شده است.
 
مهرآور افزود: در چهار ماه گذشته نام‌ های ابوالفضل ، امیرحسین ، امیرعلی ، علی و محمد دارای بیشترین فراوانی نام در گروه پسران در خراسان حنوبی بوده است.
 
 5 هزار و 159 نوزاد در 4 ماه گذشته در خراسان جنوبی متولد شدند که از این تعداد 2 هزار و 701 نوزاد پسر هستند.
 

 

لینک خبر

آدرس صفحه :