اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       نشریات آماری خبرنامه دیوارکوب

 

  نشریات آماری

 

 

 

 

نشریات منتشره در سال  98

 

خبرنامه اماری سال 1397


دیوارکوب سال 1397

 

 

سالنامه آماری سال 1397

     

 

نشریات منتشره در سال  97

 

خبرنامه اماری سال 1396


دیوارکوب سال 1396

 

سالنامه آماری سال 1396

 

خبرنامه آماری سه ماهه 1397

 

خبرنامه آماری شش ماهه 1397

 

 خبرنامه آماری نه ماهه 1397

 

نشریات منتشره در سال  96


خبرنامه اماری سال 1395


دیوارکوب سال 1395

 

سالنامه آماری سال 1395

 

خبرنامه آماری سه ماهه 1396

 

خبرنامه آماری شش ماهه 1396

 

 خبرنامه آماری نه ماهه 1396

 

نشریات منتشره در سال  95


خبرنامه اماری سال 1394


دیوارکوب سال 1394


سالنامه آماری سال 1394

 

خبرنامه آماری سه ماهه 1395

 

خبرنامه آماری شش ماهه 1395

 

 خبرنامه آماری نه ماهه 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

سیمای تحولات جمعیتی ایران        خلاصه آمار ثبت وقایع حیاتی 3ماهه 93 استان

ویژه نامه تحلیلی ثبت آمار وقایع حیاتی کشور با نگاهی به آمارهای بین المللی-تیرماه93
   


تعداد بازدید این صفحه :19300
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS