header

ثبت وفات اتباع خارجی و صدور گواهی وفات

 

نحوه مراجعه و مدارک موردنیاز برای ثبت فوت در خارج از کشور :

فوت این قبیل اشخاص برابر گزارشات نیروی انتظامی در اداره ثبت احوال مرکز استان به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز :

-گزارش وفات اتباع خارجه از نیروی انتظامی،فرمانداری ها،بخشداری ها/گواهی وفات صادره از مراجع پزشکی

فرایندهای انجام کار :

1 - اعلام رسمی واقعه فوت تبعه خارجی توسط نیروی انتظامی،فرمانداری،بخشداری
2- ثبت فوت در سند مخصوص اتباع خارجی
3- صدور گواهی فوت در صورت مراجعه بستگان یا در خواست مراجع ذیصلاح

 

تعاریف و مفاهیم :1 - سند وفات : سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد

2 - گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد .

مراحل خدمت ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی فوت
 
 
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی مدارک، ثبت فوت در اسناد اتباع خارجی، صدور گواهی فوت

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :10708
تاریخ انتشار صفحه : 1397/03/20

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت