header

اصلاح سن

 

 
 
 نوع خدمت : G2C
نحوه ارائه خدمت : به صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت : 10 روز تا 1 ماه
ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
 تعداد بار مراجعه حضوری : حداقل 2 بار
بموجب

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/67مجلس شورای اسلامی

تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود رااصلاح نماید.

 

‏هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2 - اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4 - قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 

مدارک موردنیاز :

1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص .

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

3 - یک قطعه عکس جدید .

4 - اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می نمایند .

5 - اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

6 - فیش واریزی مطابق تعرفه جاری .

 

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام :

1 - متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید .

2 - تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی) ابلاغ خواهد شد .

3 - درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمسیون تشخیص سن حاضر شود .

4 - در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمسیون تسلیم نماید .

5 - کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.

6 - تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.

7 - تصمیم کمیسیون تشخیص به متقاضی (خواهان ) ابلاغ می شود.

8 - درصورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .

9 - اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی متقاضی و پرداخت تعرفه قانونی خواهد بود.

   فرم درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

 

 

نمودار مراحل خدمت
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، تشکیل پرونده، ارسال پرونده به محل صدور شناسنامه، تشکیل جلسه جهت بررسی تقاضا، اعلام نتیجه

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :10901
تاریخ انتشار صفحه : 1395/04/01

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت