header

ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت

 


نوع خدمت : G2C
متوسط مدت زمان ارائه خدمت : 30 دقیقه
ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : 1 بار

 ماده 22 قانون ثبت احوال کشور

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود .

هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند :

1 - نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارایه مدارک شناسایی 

2 - ماموران انتظامی  

3 - متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است 

4 - متصدیان گورستانها 

5 - مقامات قضایی و نظامی 

6 - گروههای امدادی 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات :

1 - شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی در صورت وجود. 

2 - گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال موردمراجعه.

 صدور خلاصه رونوشت وفات ( گواهی فوت) :

1 - گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد 

2 - برای هر برگ گواهی فوت فیش بانکی مطابق تعرفه جاری.

 نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت :

جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم .نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد . در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت .اقدام خواهد شد .

مدت زمان انجام کار :   

مدت زمان انجام کار 34 دقیقه و تعداد فعالیت های لازم 12 مورد می باشد.

توصیه های ضروری :

1 - اصلح است که اعلام وفات در ظرف کمتراز مهلت مقرر ( 10 روز از تاریخ وقوف به آن ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد 

2 - صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ .ثبت وفات می باشد 

3 - صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء .سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید 

4 - بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید

5 - پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد 

تعاریف و مفاهیم :

1 - سند وفات : سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد .

2 - گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد . 

 فلوچارت و فرایندهای چگونگی ثبت وفات

                فلوچارت و فرایندهای صدور گواهی وفات(خلاصه رونوشت وفات)

راحل خدمت ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت
 
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، تنظیم سند فوت، ابطال شناسنامه، صدور گواهی فوت

 

 
  
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 15 تا 20 دقیقه
ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری: 1 بار
 

ماده 22 قانون ثبت احوال کشور:

وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.

 

هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند :

1 - نزدیکترین خویشاوند متوفی .

2 - متصدی یا صاحب مکانی که فوت در آنجا اتفاق افتاده است یا نماینده او .

3 - هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است .

 

نحوه مراجعه و مدارک موردنیاز برای ثبت فوت در خارج از کشور :

متقاضی می بایست به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین مأمور کنسولی مراجعه نماید .

 

مدارک مورد نیاز :

1 - ارائه اصل شناسنامه متوفی 

2 - ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت

تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت ( رونوشت خلاصه فوت ) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

 

نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای ثبت فوت در داخل کشور :

متقاضی می تواند به هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور مراجعه نماید .

مدارک مورد نیاز :

1 - ارائه اصل شناسنامه متوفی .

2 - ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی رسیده باشد .

3 - ارائه گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی .
    تذکر : در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت فوت ادارات ثبت احوال موظف هستند تا از طریق اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در این خصوص اقدام نمایند .

4 - پرداخت تعرفه قانونی

  توصیه های ضروری :

1 - اعلام وفات باید در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

2 - صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ .ثبت وفات می باشد .

3 - صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء .سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

4 - بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5 - پس از وفات، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهدشد.

6 - به اشخاصی که در خارج از کشور اقدام به ثبت فوت می نمایند توصیه می شود که بمنظور انجام امور حقوقی حتما" به تعداد مورد نیاز گواهی فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

7 - گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نمایند داده می شود .

تعاریف و مفاهیم :1 - سند وفات : سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد

2 - گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد .

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت
مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دادن مدارک مورد نیاز، تنظیم سند فوت، ابطال شناسنامه، صدور گواهی فوت
 
نظرات کاربران

 

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :18002
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت